ค้นหาแพทย์ที่ผ่านการอบรมการจัดฟันแบบใส Invisalign ใกล้บ้านคุณ

Individual tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign-trained doctor during the previous calendar year.

Invisalign map bd a0a7c4f3a9fdc8a9d40d9f7038691dc08401405321b5719436d771522ad7e7ec Blue Diamond
Invisalign map blackbd 610097081cb6af0df487913e49d6be813442f8c2b97b56714ba08f2d63358977 Black Diamond
Invisalign map diamond 0581eb33f65b705f903e70d68b7972bc731a1df7bf26b4ce171f59c319aa2a1f Diamond
Invisalign logo pe cd7cb7062c85a276c5cc6d97e35a5c0141e48e906bf17da63a1945046b941ac0 Platinum Elite
Invisalign map p 048a3a92732f7b19ef5fae83c4321d4ef9a3719d537a71d403002f7e4cccc175 Platinum
Invisalign logo g 83621679cb8a7620c7bdb6b9481aee004efb8150332081c01b3511e61557ec7b Gold

Group tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign group practice during the previous calendar year.

Invisalign map be a88827d92036fa34e9352179cded73600cfc7c6e6aed5c8ca5297c8d231f18a5 Blue Diamond
Invisalign map black diamond 833d4bbca22dd07a19a916398a61519cd9fc20c657c6d29c69e8a904d4159a25 Black Diamond
Invisalign map d 587bc22f14ebdb1db77eee2bd6b27f4a7ca5e8327fb38105ada56c79c15b0e81 Diamond
Invisalign map pe 91015ae1ea05e7feec7f4929fd3357558b13d88e1698817b4250aeb0c6ba1cb9 Platinum Elite
Invisalign map providerlevel 70b8a123dfd404699355723eaa42ccaa5729f61a8b6b13524107b9801628c974 Platinum
Invisalign map g 30e016b60272800ebbbdd359d868941cd142dbf1f7503449700791b282c2c74e Gold

Showing results in
" "

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น!

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วย Invisalign?

รับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส Invisalign และจะเริ่มรักษากับ Invisalign ได้อย่างไร เราจะส่งข้อมูลของเราไปที่อีเมล์ของคุณโดยตรง

คุณเป็น *

* กรุณากรอกข้อมูล