ค้นหาทันตแพทย์เพื่อการจัดฟันด้วย Invisalign System

เริ่มต้นการจัดฟันของคุณกับทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมโดย Invisalign

มีทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์หลายๆคนในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและรับการฝึกอบรมโดยโปรแกรมการฝึกอบรมของ Invisalign ค้นหาทันตแพทย์ใกล้บ้านคุณเพื่อหาว่าการจัดฟันแบบใส Invisalign System เหมาะสมกับคุณหรือไม่!


Individual tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign-trained doctor during the previous calendar year.


Providerlevel c bd e982440549e551597b5c163eb055aecf3a27a114838b303d66caef69c90147ca Black Diamond Providerlevel c d 587bc22f14ebdb1db77eee2bd6b27f4a7ca5e8327fb38105ada56c79c15b0e81 Diamond Providerlevel c pe 91015ae1ea05e7feec7f4929fd3357558b13d88e1698817b4250aeb0c6ba1cb9 Platinum Elite Providerlevel c p 70b8a123dfd404699355723eaa42ccaa5729f61a8b6b13524107b9801628c974 Platinum Providerlevel c g 30e016b60272800ebbbdd359d868941cd142dbf1f7503449700791b282c2c74e Gold


Group tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign group practice during the previous calendar year.


Providerlevel bd legend 80df67d93c5bd13c477f36c94c3d6aaa21842927620892369d05a95478422671 Black Diamond Providerlevel d legend 9e58955dd38ec8c21ca0abde0ce099e2a935f1c47691a4c5e1949080373c3536 Diamond Providerlevel o legend 2bc0a83258298080194c52df9a1cb0052f1e8a50fe4ce914ec315c9d5819b41e Platinum Elite Providerlevel p legend 715037e5118f48d58f2d6b6a8eefbde23874f99825d2d71c947fd43967f4cc52 Platinum Gold 605322ea23bd09a51d43a400c503702512d6dd9b4d79c1baa0c9b9287ed80772 Gold
ผลที่ได้รับ
" "