คำถามที่ควรถามก่อนเริ่มจัดฟันด้วย Invisalign System

คำถามที่ควรถามก่อนเริ่มจัดฟันด้วย Invisalign System

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการปรึกษากับทันตแพทย์ประจำตัวของคุณ เราได้รวบรวมรายการของคำถามทั่วไปสำหรับคุณเพื่อใช้เป็นแนวทางเมื่อพบกับทันตแพทย์ประจำตัวของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจพิมพ์ หมวดคำถามที่พบบ่อย ของเราออกมาสำหรับหัวข้อเพิ่มเติม

Adults 0fb075f823906a5943858963d43f424c76f68858bc353a29cdf5fbb983e74f6b

สำหรับผู้ใหญ่

 • คุณสามารถอธิบายกระบวนการจัดฟันได้หรือไม่? อุปกรณ์จะขยับฟันของฉันอย่างไร?
 • การจัดฟันด้วย Invisalign System จะใช้เวลานานเท่าไร?
 • ฉันจะต้องมาที่ออฟฟิสของคุณบ่อยแค่ไหน?
 • จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และคุณมีตัวเลือกการชำระเงินแบบไหนบ้าง?
 • ฉันจะมีข้อกำจัดอะไรบ้างเกี่ยวกับการรับประทาน?
 • การใส่ Invisalign System จะกระทบต่อการพูดของฉันหรือไม่?
 • จะเกิดอะไรขึ้นหลังสิ้นสุดการจัดฟันด้วย Invisalign System? ฉันจะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือไม่?
 • ทำไมเครื่องมือคงสภาพฟัน Vivera ® ถึงเป็นตัวเลือกในการคงสภาพฟันที่ดีที่สุดของฉัน?
Parents d6e1d9073d27d824b0fe95ca77a1b577720fb702c6a28347dbd173bbeeb8ec9b

สำหรับผู้ปกครอง

 • คุณสามารถอธิบายกระบวนการจัดฟันได้หรือไม่? อุปกรณ์จะขยับฟันของลูกวัยรุ่นของฉันอย่างไร?
 • ในกรณีของลูกวัยรุ่นของฉัน การจัดฟันจะใช้เวลานานเท่าไร?
 • เราจะต้องมาที่ออฟฟิสของคุณบ่อยแค่ไหน?
 • การจัดฟันด้วย Invisalign System จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูกวัยรุ่นของฉันในเรื่องการรับประทาน โรงเรียน กีฬาและกิจกรรมอื่นๆ อย่างไร?
 • ฉันเกรงว่าลูกวัยรุ่นของฉันอาจทำเครื่องมือจัดฟันหายหรือพัง เครื่องมือจัดฟันเพิ่มเติมจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับฉันเท่าไร?
 • ลูกวัยรุ่นของฉันยังมีฟันแท้ของเขา/เธอไม่ครบทุกซี่ การจัดฟันด้วย Invisalign System จะทำงานอย่างไรในกรณีนี้?
 • ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกวัยรุ่นของฉันสวมเครื่องมือจัดฟันตามที่ได้รับคำแนะนำ?
 • จะเกิดอะไรขึ้นหลังสิ้นสุดการจัดฟันด้วย Invisalign System? ลูกวัยรุ่นของฉันจะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือไม่?
 • ทำไมเครื่องมือคงสภาพฟัน Vivera ® ถึงเป็นตัวเลือกในการคงสภาพฟันที่ดีที่สุดของลูกวัยรุ่นของฉัน?
Teen questions to ask d70d7b5d810d4dcffd150674367d197c6803f8e0f69d4b1f0e42fbeeab4a70d9

สำหรับวัยรุ่น

 • การจัดฟันของฉันจะทำให้เจ็บปวดหรือไม่?
 • ฉันยังสามารถเล่นกีฬาหรือเครื่องดนตรีในขณะสวมเครื่องมือจัดฟันได้หรือไม่?
 • มีอะไรที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานหรือไม่?
 • การใส่ Invisalign System จะกระทบต่อการพูดของฉันหรือไม่?
 • การจัดฟันด้วย Invisalign System จะใช้เวลานานเท่าไร?
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำเครื่องมือจัดฟันเสียหรือสูญหาย? นั่นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อแม่ของฉันเท่าไร?
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมสวมเครื่องมือจัดฟันของฉัน? นั่นจะทำให้การจัดฟันของฉันมีปัญหาหรือไม่?

การจัดฟันแบบใส Invisalign เหมาะกับฉันหรือไม่?

Invisalign:
สวัสดีคุณชื่ออะไรและคุณต้องการให้รอยยิ้มของคุณบ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ?
คุณ: ฉันชื่อ
และฉันต้องการให้รอยยิ้มของฉันบ่งบอกว่า