จะได้ผลหรือไม่?

จะได้ผลหรือไม่?

หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

Bite crowded cir 877a2e9301bcaf69d4be37853ff1c5939b87987b0c6b01dba08cfc73afc2f8aa

ฟันซ้อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ฟันซ้อนเกสามารถนำไปสู่การสะสมของคราบแบคทีเรีย ฟันผุ และโอกาสของการเกิดโรคเหงือกที่สูงขึ้น

การจัดฟันด้วย Invisalign System โดย นพ. Yoon (17 เดือน)
Overcrowded before 0c1f03c882e57bb52fcf325f60038b4845c3c3150372c3ecc2d52c7aba44793e ก่อน
Overcrowded after e8f3a885bc218c7b462c459ba17970decbb82c949e30b5ef1d9623ea3ea98a47 หลัง
Bite uneven cir dcc7afb679d85953dba945938a7c2b36bc40568829cb20aebbbf215446f827d1

ฟันห่าง

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น ฟันโหว่ทำให้ฟันที่อยู่รอบๆ ขยับที่เองจากพื้นที่ว่างที่มากเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างในฟันของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับเหงือก (เนื่องจากขาดการปกป้องจากฟันของคุณ) ร่องลึกปริทันต์ และโอกาสของการเกิดโรคปริทันต์ที่สูงขึ้น

การจัดฟันด้วย Invisalign System โดย นพ. Dolas (11 เดือน)
Spaced before 150963b19b425be780bf458a4f523e2970046e46a561917c96775674330703a2 ก่อน
Spaced after b0426eea0ff8a204eedcc54abbb85104e3de9d13aa7b8dcee0f76f1323f4604b หลัง
Bite crossbite cir 70699c78bee4973e148f9f3918e3026c157af9c691641603dc92457a9ac6822d

ฟันสบไขว้กัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของฟัน โรคเหงือก และการสูญเสียเนื้อกระดูก

การจัดฟันด้วย Invisalign System โดย นพ. Spector (16 เดือน)
Crossbite before 6692d528bc9d1bac4cfa30adb5eb1ae428349dd206772e088e111b6bba900a4e ก่อน
Crossbite after 72ac8ec2cd5fd272ef1b0b77e6727667ce4f18f71a59d222ef83e74b03c9310c หลัง
Bite overbite cir 59fdb37b4c6bae14895856c279f6b3e193ed1aba1f73c216dedf3b805cf8f51e

ฟันสบคร่อม

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน ปัญหานี้สามารถนำไปสู่ปัญหาของเหงือกหรือการระคายเคือง และ/หรือการสึกหรอของฟันล่าง และสามารถทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

การจัดฟันด้วย Invisalign System โดย นพ. Bhatia (16 เดือน)
Overbite before 1cb3dfac29ef1171e708fe9484dc9cb36674adc445cd1fb5f6882fd8fb32b3a1 ก่อน
Overbite after f7411912827d30a192579419994b69f6682575f8f2e480291c13348fd0fa8fbb หลัง
Bite underbite cir 62c2c205709a2c7578d654cd34906060d83105636edf643000097c60f94aae0f

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง หรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ อาจเกิดจากการโหว่ของฟันบนได้ด้วย ปัญหานี้สามารถขัดขวางการทำงานตามปกติของฟันหน้าหรือฟันกรามที่สามารถนำมาสู่ฟันหน้าได้ นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

การจัดฟันด้วย Invisalign System โดย นพ. Benson (24 เดือน)
Underbite before d6ba6773e8731770ca93ddf5abde245973a962def3bb450b51013d65942ca3df ก่อน
Underbite after 43ddb5899b49174a49906b333be9d5822440e5c14d40d0ecfd19616ae37bbfc2 หลัง

ดูปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับฟันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของคุณ

การจัดฟันด้วย Invisalign System เหมาะกับคุณหรือไม่

Invisalign:
สวัสดีคุณชื่ออะไรและคุณต้องการให้รอยยิ้มของคุณบ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ?
คุณ: ฉันชื่อ
และฉันต้องการให้รอยยิ้มของฉันบ่งบอกว่า