Invisalign System ทำงานอย่างไร

Invisalign System ทำงานอย่างไร

การรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้พบในระหว่างกระบวนการจัดฟันช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของคุณ นี่คือขั้นตอนของกระบวนการจัดฟันด้วย Invisalign System หลังจากที่คุณและทันตแพทย์ประจำตัวของคุณตัดสินใจว่าการจัดฟันด้วย Invisalign System เหมาะสำหรับคุณ

Step1 b3df74ae4faf9d1ed1c00d01ead0862ab84c0b5f5f63aa364471372c5a31c758

ขั้นที่ 1

เริ่มแรก ทันตแพทย์จะถ่ายภาพเอกซเรย์และภาพสแกนดิจิตัลหรือพิมพ์ฟันเพื่อช่วยในการวางแผนการจัดฟันของคุณ

Straight teeth on computer

ขั้นที่ 2

ผู้จัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสของ Invisalign System จะใช้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับแผนการจัดฟันโดยทันตแพทย์ของคุณเพื่อวางแผนการจัดฟันแบบสามมิติ ซึ่งเป็นแผนการจัดฟันที่ปรับแต่งเฉพาะคุณ จากแผนการจัดฟันนี้ คุณสามารถเห็นตำแหน่งของฟันของคุณตามที่คาดการณ์ไว้หลังการจัดฟันได้ แผนการจัดฟันนี้จะถูกใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือจัดฟันที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณ และยังประมาณระยะเวลาในการจัดฟันของคุณด้วย

Invisalign clear aligners

ขั้นที่ 3

เครื่องมือจัดฟันที่ปรับแต่งเฉพาะจะดำเนินการผลิตและจัดส่งไปยังสำนักงานของทันตแพทย์ของคุณStep4 871ab9e4446d2f5dcef9dd7283370a18bf95bf539ca729a5490c1c53594e27ba

ขั้นที่ 4

ชุดเครื่องมือจัดฟันที่ทำขึ้นเฉพาะของคุณจะส่งมอบให้กับคุณ (โดยปกติแล้ว 3-4 ชุดต่อครั้ง) เพื่อให้คุณสวมทุกวันและเปลี่ยนที่บ้านทุก 2 สัปดาห์

Step5 b49dfe897a10c6c98e2cf6b3341cbb5bba932e62dde90c295099b9a2e8c6efa9

ขั้นที่ 5

คุณจะเข้าพบทันตแพทย์ของคุณประมาณทุก 6-8 สัปดาห์เพื่อดูความคืบหน้าของการจัดฟันของคุณและรับเครื่องมือจัดฟันชุดต่อไป

Step6 3361d8dcb5e769b4932d0baefd996b6f442124bc66805b867a083ec74500163b

ขั้นที่ 6

หลังจากคุณสิ้นสุดการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ของคุณ คุณอาจต้องใช้เครื่องมือคงสภาพฟันเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าตำแหน่งฟันใหม่ของคุณมั่นคง

เรามาพูดคุยกันว่าการจัดฟันด้วย INVISALIGN SYSTEM สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

Invisalign:
สวัสดีคุณชื่ออะไรและคุณต้องการให้รอยยิ้มของคุณบ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ?
คุณ: ฉันชื่อ
และฉันต้องการให้รอยยิ้มของฉันบ่งบอกว่า